Usposabljanje


Prijava

Upoštevali bomo tiste prijave, ki bodo prej prispele. Ob prijavi priložite tudi kratek življenjepis in na kratko opišite razloge, zakaj ste se odločili za izobraževanje za mediatorja. Po potrebi bomo pred potrditvijo prijave opravili še kratek telefonski razgovor*.

Izpit
Na koncu izobraževanja prejmete vsi udeleženci, ki boste izobraževanje uspešno opravili, potrdilo o uspešnem opravljenem usposabljanju za mediatorje in naziv mediator. Eden izmed pogojev za pridobitev potrdila je stalna prisotnost oziroma izostanek v maksimalnem obsegu desetih ur ter uspešno opravljen praktični izpit z igranjem vlog. Posebnih kvalifikacij ali licenc društvo še ne izdaja, saj v Sloveniji še ni zakonske podlage za izobraževanje mediatorjev. Pridobljeno znanje in potrdilo pa omogoča slušateljem, da samostojno opravljajo mediacije.

Cena
Cena izobraževanja znaša 990 EUR in vključuje: organizacijo, predavanja, seminarsko gradivo oz. priročnik in odmore s pijačo in prigrizki. Stroške izobraževanja je potrebno poravnati pred pričetkom predavanj. Možnost plačila na obroke. Pri enkratnem plačilu celotnega zneska vam priznamo 10% popust.

*Delavnica, seminar ali usposabljanje se izvede, če so prijavljeni vsaj trije kandidati.