Usposabljanje za družinskega mediatorja

Usposabljanje za družinskega mediatorja je nadaljevalno usposabljanje, za katerega se lahko usposabljate po uspešno zaključenem osnovnem usposabljanju za mediatorja.  Na tem usposabljanje boste poglobili znanje že pridobljenih veščin, poglobili razumevanje problematike na področju družinskih sporov in družinske dinamike.

Vsebina usposabljanja:

 1. Mediacijska orodja (obnovitev zrcaljenja, povzemanja, preverjanja, umik iz interakcije)
 2. Uvodni nagovor
 3. Posebnosti družinske mediacije
 4. Posebne tehnike v družinski mediaciji (ločeni pogovor pred mediacijo)
 5. Predpisi s področja družine in družinske mediacije
 6. Psihološki vidiki partnerske zveze in družine ter razvoj otroka
 7. Neravnotežje moči v družinski mediaciji
 8. Nasilje v družini
 9. Vrste družinske mediacije:
 10. Partnerska mediacija
 11. Ločitvena mediacija
 12. Mediacija med bivšima partnerjema
 13. Mediacija med starši in mladostniki
 14. Mediacija med drugimi družinskimi člani
 15. Mediacija med družino in subjekti, ki posegajo v njeno življenje

Vsak udeleženec prejme študijsko gradivo: Družinska mediacija

Za vsa nadaljna vprašanja in za prijavo na usposabljanje piše na: prijava.DMK@gmail.com

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov

European code of conduct for mediators

Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč

dopolnitev Pravilnika o mediatorjih v programu sodišč