Pravice in dolžnosti članov

Član DMK lahko postane vsak, ki je zaključil vsaj osnovno usposabljanje za mediatorje ali se želi vpisati na usposabljanje pri DMK.
Člani plačajo članarino na šolsko leto. Članarina za šolsko leto 2019/2020 je 40,00 eur.
Člani lahko sodeljujejo v organih DMK in so vabljeni na skupščino DMK.
Vsi, ki pravočasno plačajo članarino, imajo v šolskem letu (2019/20) en trening mediacijskih veščin brezplačen.
Treningi mediacijskih veščin (4 ure) se organizirajo vsaj 1x mesečno in se izvedejo, če se prijavijo vsaj trije udeleženci.
Cena za trening mediacijskih veščin  je 20,00 eur za člane DMK in 40,00 eur za ostale udeležence.