Organi DMK

predsednik DMK – Roberto Pavlič
podpredsednica DMK – Pika Fornezzi Robič

sekretarka DMK – Ana Gračan