Izobraževanje

Prijava

Prijave na posamezna izobraževanja pošljete na elektronsko pošto: prijava.dmk@gmail.com. Skupine so omejene, zato bomo upoštevali tiste prijave, ki bodo prej prispele.
Na koncu izobraževanja prejmete vsi udeleženci, ki boste izobraževanje uspešno opravili, potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Cena
Cene vseh izobraževanj boste našli v rubriki Cenik.