O društvu

LETO 2018

Usposabljanje za mediatorje

10 mediatorjev in mediatork je uspešno zaključilo osnovno usposabljanje

19 mediatorjev in mediatork je uspešno zaključilo šolsko mediacijo

6 mediatork je uspešno zaključilo usposabljanje za družinske mediatorje

Seminar aseretivnega vedenja

78 učencev je obiskovalo delavnico asertivnega vedenja (2 x 3 ure)

Obvladovanje konfliktov

 

Asertivno vedenje in pogovor z udeleženci nasilnega vedenja (seminar za učitelje/ Katis)

10 učiteljev se je udeležilo delavnice (24 ur)

LETO 2017

Usposabljanje za mediatorje

20 mediatorjev in mediatork je uspešno zaključilo osnovno usposabljanje

5 družinskih mediatork je uspešno zaključilo usposabljanje za družinske mediatorje

Seminar asertivnega vedenja

113 odraslih udeležencev seminarja

94 učencev je imelo delavnico asertivnega vedenja (2 x 3 ure)

Obvladovanje konfliktov

108 udeležencev delavnice

PRO BONO

117 ur usposabljanj, mediacij in transformativnih pogovorov za ljudi v stiski smo opravile trenerke DMK v letu 2017.

PROJEKTI

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami / usposabljanje strokovnih sodelavcev – 2-letni projekt

PUBLIKACIJE

  • Osnovno usposabljanje za mediatorje
  • Priročnik: Moč vrstnikov
  • Šolska mediacija – študijsko gradivo